Inici > Consell municipal d'immigració > Documentació de treball

Documentació de treball

Aquí es recullen els documents, actes, informes i dictàmens que elaboren els diferents grups de treball, la Comissió Permanent i les sessions plenàries del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona.

Actes del Plenari del Consell Municipal d’Immigració

Acords de les Comissions Permanents

Comissió de Comunicació

Grups de treball

Informes i Dictàmens

© Ajuntament de Barcelona | contacte: immigracio@bcn.cat