Inici > Consell municipal d'immigració > Documentació de treball

Òrgans de govern i Grups de Treball. Documentació.

Aquí es recullen els documents, actes, informes i dictàmens que elaboren els diferents grups de treball, la Comissió Permanent i les sessions plenàries del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona.

Actes del Plenari del Consell Municipal d’Immigració

Acords de les Comissions Permanents

Comunicats, manifestos i dictàmens - Comissió d'Opinió d'Urgència o d'altres òrgans

Tema CMIB any 2018: Persones immigrades i discriminació en el dret a l'habitatge

Comissió de formació

Comissió de seguiment de la implementació de les Propostes per a la dignificació del treball de la llar

GT de la llar i les cures de persones

Vídeos

Actes del Grup de Treball

Documents de referència i consulta

Guies i informació orientativa

Estudis

Legislació més rellevant

Altres grups de treball

Comissió de Comunicació

© Ajuntament de Barcelona | contacte: immigracio@bcn.cat