Inici > Consell municipal d'immigració > CMIB > Llistat de membres

Llistat de membres

Nova versió de Novembre de 2017

Catàleg d'Entitats del Consell Municipal d'Immigració de Barcelona

President

 • Im. Jaume Asens Llodrá, Quart tinent d'Alcalde, Área de Drets de Ciutadania, Participació i Transparencia

Vicepresident primer

 • Sr. Rodrigo N. Araneda Villasante, d'ACATHI Associació Catalana per la integració d'Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals immigrants

Vicepresidenta segona

 • Sra. Lola López Fernández, Comissionada d'Immigració, Interculturalitat i Diversitat

Entitats i associacions d'immigrants (excel amb els correus electrònics PDF)

Entitats veïnals, cíviques, culturals i sindicals (excel amb els correus electrònics PDF)

Entitats i associacions d'acollida i de les que treballen per a les persones sol·licitants d'asil (excel amb els correus electrònics PDF)

Grups municipals

 • Sra. Lola López Fernández, Grup Municipal de Barcelona en Comú (BC)
 • Ima. Maite Fandos i Payà, Grup Municipal de Convergencia i Unió (PDeCAT)
 • Ima. Marilén Barceló Verea, Grup Municipal de Ciutadans (C's)
 • Ima. Montserrat Benedí i Altès, Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
 • Ima. Carme Andrés Anón, Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya (PSC)
 • Ima. Ángeles Esteller Ruedas, Grup Municipal del Partit Popular (PP)
 • Ima. Maria José Lecha González, Grup Municipal Candidatura d'Unitat Popular (CUP)

Experts i personalitats de reconeguda vàlua

 • Sra. Fátima Ahmed

Caps i tècnics municipals

 • Sra. Marta Clarí Padrós, Gerent de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
 • Sra. Aida Guillén Lanzarote, Directora de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat
 • Sra. Núria Martínez Mozas, Cap del Departament de Drets de Ciutadania
 • Sr. Orland Blasco Aleu, Secretari del Consell de Ciutat
 • Sr. Ramon Sanahuja i Vélez, Director de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants
 • Sr. Josep Mª Lahosa i Cañellas, Director de Serveis de Prevenció
 • Sr. José Cano Escribano, Cap del Programa de Ciutadania i Educació (IMEB)

Secretaria tècnica

 • Sra. Núria Pàmies Martorell

© Ajuntament de Barcelona | contacte: immigracio@bcn.cat