Inici > Consell municipal d'immigració

Consell Municipal d'Immigració de Barcelona (CMIB)

El Consell Municipal d’Immigració (CMIB) neix l’any 1997 a partir de 16 entitats. Durant aquests anys la seva activitat ha estat intensa: documents, tallers i debats, organització d’activitats com ara la Trobada Intercultural o, més recentment, el Dia del Migrant, recomanacions als diferents plans d’actuació municipal i un llarg etcètera. Actualment, el Consell Municipal d’Immigració està format per més de 40 entitats

Dret a l'habitatge i discriminació. 2018

Per la dignificació del Treball de la llar i les cures. 2017

67 Propostes del CMIB per afavorir la inclusió de les persones immigrades dins el marc de la llei d’estrangeria

© Ajuntament de Barcelona | contacte: immigracio@bcn.cat