Inici >Assessorament jurídic > Programes i materials

Programes i materials

S’hi inclouen els documents, publicacions i procediments d’àmbits específics en el marc jurídic de l’estrangeria, per exemple el Manual d’estrangeria per a empresaris, la guia Drets i deures de les persones estrangeres (Diputació de Barcelona) o el Catàleg d’ocupacions de difícil cobertura (Generalitat de Catalunya).

Protocol pel canvi de Targeta de Residència a Targeta de Residència i Treball

Drets i deures de la població estrangera (Diputació de Barcelona)

Material d’Estrangeria per a Empresaris

Infància i drets

© Ajuntament de Barcelona | contacte: immigracio@bcn.cat