Inici >Assessorament jurídic > Normativa i plans

Normativa i plans

L’anomenada Llei d’estrangeria és el marc jurídic que regula els drets i les llibertats de les persones estrangeres a Espanya. Aquesta és la Llei orgànica 4/2000, modificada per la Ley Orgánica 2/2009, d’’11 de desembre, que juntament amb els reglaments, els reials decrets, les ordres i les instruccions conformen l’entramat jurídic necessari per interpretar les situacions administratives i legals de les persones estrangeres a Barcelona. En aquest punt us presentem el recull dels documents més utilitzat i els enllaços de referència on es troba la informació actualitzada.

Enllaços de referència

Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Secretaria general de Inmigración y Emigración

Inclou el conjunt de la Normativa i Jurisprudència Estatal i internacional de referència:

Generalitat de Catalunya. Direcció General d'Immigració.

Principal normativa

Es fa constar una selecció de la normativa principal, el conjunt es pot consultar a través dels enllaços al Ministerio o a la Generalitat.

Llei d'Estrangeria (Llei Orgànica 2/2009)

Règim General

Règim Comunitari i Directiva Europea

Instruccions de la Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración

Normativa i Instruccions de la Direcció General d'Immigració

Normativa municipal

Altra normativa rellevant

Plans d'actuació

© Ajuntament de Barcelona | contacte: immigracio@bcn.cat