Inici > Assessorament jurídic > On adreçar-se? > Activitat de la XESAJE

Activitat de la XESAJE

En aquest apartat es recullen les actes de les reunions de treball de la Xarxa d'Entitats Socials d'Assessorament Jurídic en Estrangeria (XESAJE) amb les institucions competents en l'implementació de les normes d'estrangeria, així com la documentació relativa a la Formació realitzada o altra activitat rellevant.

Activitat de la XESAJE 2015

Activitat de la XESAJE 2014

Activitat de la XESAJE 2013

 • Sessió de la XESAJE de 14 de març de 2013
  Tema monogràfic: IRREGULARITAT SOBREVINGUDA / CALENDARI DE TREBALL
 • Formació 2012-2013: DRET LABORAL I ESTRANGERIA
  • Normativa de servei domèstic, aspectes pràctics en relació a les autoritzacions de residencia. (inicials, arrelaments, renovacions i modificacions). Actualització nova normativa 2013.
   • Sr. Mateo Albillos. Subdirector Provincial Procedimientos Especiales. Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).
  • Efectes laborals dels procediments d’acomiadament, insolvència empresarial i procediments concursals.
   • Sr. Emilio Agustin Merchan.

Actes XESAJE 2012

Actes XESAJE 2011

Actes XESAJE 2010

© Ajuntament de Barcelona | contacte: immigracio@bcn.cat