Inici > Assessorament jurídic > On adreçar-se?

On adreçar-se?

La XESAJE - Xarxa d’Entitats Socials d’Assessorament Jurídic d’Estrangeria, es va impulsar des de la Direcció del Programa d’Immigració i Interculturalitat de l’Ajuntament de Barcelona a final del 2007. Formada pel conjunt d’entitats del tercer sector que proporcionen assessorament jurídic professional a la ciutat de Barcelona. Actualment, la xarxa està formada per 55 entitats que treballen conjuntament amb els sindicats, l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona i el Servei d’Atenció a l’Immigrant Estranger i al Refugiat (SAIER) per a oferir un servei de qualitat i gratuït a aquelles persones que necessiten recolzament en els tràmits i gestions relacionades amb els procediments d’estrangeria.

La xarxa s'ha consolidat com un espai de coneixement mutu entre els actors que fan assessorament jurídic gratuït a la ciutat. A més, s'ha consituït com una plataforma de coordinació i de representació dels serveis jurídics d’entitats del tercer sector de la ciutat de Barcelona. A través de la xarxa també s'impulsa l'edició i difusió de materials informatius sobre els canvis en les normes d'estrangeria. Finalment, es realitzen reunions de treball amb les institucions competents en materia dimmigració, com són la Subdelegació de Govern a Barcelona o el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu de mantenir un canal de comunicació que proporcioni informació actualitzada en els temes més rellevants del moment, tant a les administracions com a l'usuari.

Els objectius d'aquest grup de treball són:

  • Coneixement mutu entre els actors que fan assessorament jurídic gratuït a la ciutat.
  • Constitució d’una plataforma representativa dels serveis jurídics d’entitats del tercer sector de la ciutat de Barcelona.
  • Facilitació de la coordinació entre els membres.
  • Implicació dels actors en la creació de materials i projectes.
  • Difusió de materials ja existents i dels canvis en les lleis, reglaments, decrets, etc.
  • Invitació d’agents externs: institucions i referents del tema d’estrangeria.

Xarxa d'Entitats Socials d'Assessorament Jurídic per Estrangers (XESAJE)

Activitat de la XESAJE. Actes de les trobades, Formació o altra activitat.

    En aquest apartat es recullen les actes de les reunions de treball de la Xarxa d'Entitats Socials d'Assessorament Jurídic en Estrangeria (XESAJE) amb les institucions competents en l'implementació de les normes d'estrangeria, així com la documentació relativa a la Formació realitzada o altra activitat rellevant.
  • Activitat de la XESAJE

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB)

Subdelegació de Govern a Barcelona

Altres Webs d'Interés

© Ajuntament de Barcelona | contacte: immigracio@bcn.cat