Tràmits d'estrangeria

Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament és el responsable d’una sèrie de gestions dels informes per a determinats tràmits d’estrangeria.

El Reglament de la Llei Orgànica 4/2000 d’11 de gener sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, desprès de la seva reforma per la llei orgànica 2/2009, preveu la presentació d’alguns informes per la tramitació de permisos de residència, per la modificació o renovació de les targetes.

L’Ajuntament de Barcelona inicia els següents tràmits:

Retorn a Tràmits d'estrangeria

© Ajuntament de Barcelona | contacte: immigracio@bcn.cat