Inici > Acollida i acompanyament > Tràmits i subvencions

Tràmits i subvencions

Totes les persones que viuen a la ciutat de Barcelona haurien de fer certs tràmits bàsics, com ara l’empadronament o l’obtenció de la targeta sanitària, i informar-se de la resta de tràmits que li poden ser d’interès i que es presenten a continuació.

Tràmits d'estrangeria

Document de veïnatge

Empadronament

Totes les persones que visquin a la ciutat de Barcelona tenen l’obligació d’estar empadronades. El padró és el registre municipal de tota la població de la ciutat i estar empadronat és un requisit obligatori per poder accedir als serveis públics com són la sanitat o l’educació. A més, l’empadronament és també un requisit obligatori per a determinats tràmits relacionats amb la Llei d’estrangeria (reagrupament familiar, arrelament social, arrelament laboral, etc.).

 • Fullet informatiu sobre l'empadronament a la ciutat de Barcelona
 • Consulteu al web municipal - Padró d'habitants: residència i convivència
  Inclou informació en relació a
  • Inscripció
  • Baixa
  • Modificació
  • Renovació
   • Confirmació de residència a Barcelona per a estrangers comunitaris o assimilats i per a estrangers amb targeta de residència permanent
   • Renovació d'empadronament a Barcelona per a estrangers no comunitaris
  • Justificants
   • Volant de convivència
   • Volant de residència
   • Certificat històric d'empadronament

Tràmits Online Ciutat de Barcelona

Tràmits Nouvinguts

© Ajuntament de Barcelona | contacte: immigracio@bcn.cat