Inici > Acollida i acompanyament > On adreçar-se? > Servei d’Orientació i Acompanyament per a persones immigrades.

Servei d’Orientació i Acompanyament per a persones immigrades (SOAPI)

L’Ajuntament, mitjançant el Servei d’Orientació i Acompanyament per a Persones Immigrades (SOAPI), ofereix sessions informatives grupals dirigides a aportar informació sobre recursos i serveis que poden ser d’utilitat per a aquestes persones i per a la ciutadania en general. S’ofereixen sessions mensuals de dues hores de durada a tots els districtes de la ciutat. Els temes que es tracten són, entre altres:

  • Presentació de la ciutat de Barcelona, estructura territorial i administrativa.
  • Coneixement dels recursos i serveis essencials: salut, educació, serveis socials, etc.
  • Tràmits bàsics d’estrangeria: arrelament, renovacions, nacionalitat, etc.
  • Homologacions d’estudis.
  • Drets i deures.
  • Llengües, costums i normes de convivència.
  • Associacionisme, cultura, lleure.

Es dóna un certificat d’assistència al final de cada sessió que és d’utilitat en alguns processos d’estrangeria. Contacteu amb el SOAPI del vostre districte per a concertar entrevista o aclarir qualsevol aspecte en relació a les sessions, especialment en cas de necessitar traducció per a la sessió en grup. Trobareu les dades per contactar en el calendari adjunt.

Sessions Informatives d'Acollida i d'Acompanyament

Calendari de les Sessions d'Acollida i Acompanyament als Districtes

Cartells de les Sessions d'Acollida i Acompanyament als Districtes

Servei de Primera Acollida de Catalunya

El Servei de Primera Acollida de Catalunya consisteix en un conjunt d’accions i recursos que volen donar resposta a les necessitats de formació i informació de les persones immigrades, refugiades i catalanes retornades, amb l’objectiu de promoure la seva autonomia personal i facilitar la seva incorporació a la societat catalana. El servei està regulat pel Decret 150/2014 de 18 de novembre i es porta a terme per la col·laboració de l’Ajuntament amb la Generalitat, els agents socials i diverses entitats especialitzades. Per obtenir el Certificat de Primera Acollida, que és d’utilitat en alguns processos d’estrangeria, cal obtenir el Certificat de Primera Acollida, mitjançant la realització d’accions formatives de tres tipus:

  • Mòdul A: Aprendre català i castellà amb mínim 90 hores de formació en cadascuna de les dues llengües oficials (Nivells A1/A2).
  • Mòdul B: Coneixements laborals amb una durada mínima de 15 hores.
  • Mòdul C: Coneixements de la societat catalana i del seu marc jurídic, amb un mínim de 15 hores.

Per a més informació:
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20170001254&style=ciudadano&language=ca

© Ajuntament de Barcelona | contacte: immigracio@bcn.cat