Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER)

Avinguda Paral·lel, 202-204

Telèfon d’informació:
93 256 27 00

Atenció al públic:
de dilluns a dijous, de 9 a 19h, divendres de 9 a 14h.

El SAIER és un dels serveis de referència a la ciutat de Barcelona per a l’acollida de la població nouvinguda i per a la integració de població immigrada.

Les accions que duu a terme el SAIER es fan en el marc d’un conveni en el qual participen ACSAR, CITE, AMIC, Creu Roja, el Col·legi d’Advocats i el Consorci per a la Normalització Lingüística. El servei està adreçat a persones immigrades que tinguin necessitats d’atenció específiques relacionades amb el seu procés d’acollida (acompanyament de sol·licitants d’asil o refugi, assessorament legal, programes d’inserció social i laboral, acompanyament lingüístic i cultural, etc.).

A partir de desembre 2013 el nou SAIER, Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats, ampliarà l'àmbit d'actuació assessorant també la ciutadania sobre temes relacionats amb l'emigració i el retorn voluntari. D'aquesta manera, s'adapten els serveis en funció de la demanda migratòria i els fluxos de mobilitat actuals.

© Ajuntament de Barcelona | contacte: immigracio@bcn.cat