Inici > Acollida i acompanyament > Reagrupament Familiar

Reagrupament Familiar

És un programa que aborda l’arribada de les persones a la nostra ciutat a través del procés de reagrupament familiar. L'objectiu és facilitar la retrobada i el procés inserció a la nova societat a través d'un servei acompanyament. Aquest programa es desenvolupa en diverses fases. A partir del llistat de persones que a cada Districte de la ciutat han rebut un informe positiu d’habitatge, es convoca a cadascuna de les persones sol·licitants de reagrupament familiar i es realitzen tasques de preparació per la reunificació familiar i l’arribada de la família a la ciutat; un cop arriba la família, es treballa amb les famílies reagrupades i paral·lelament es fa seguiment al procés de reagrupament de les famílies.

Activitats de grup amb joves reagrupats/des

  • Noves Famílies: acompanyar el reagrupament familiar dels i les joves.

Activitats de grup per pares i mares

  • Noves Famílies: acompanyar el reagrupament familiar de pares i mares

Activitats de grup amb dones reagrupades

A l'estiu Barcelona t'acull

Històric de documents

Reagrupament Familiar
Activitats de grup amb dones reagrupades
A l'estiu Barcelona t'acull

© Ajuntament de Barcelona | contacte: immigracio@bcn.cat