Inici > Acollida i acompanyament > Plans i normativa

Plans i normativa

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat el passat mes de juliol 2012, el nou Pla de treball d’Immigració 2012-2015 amb l’objectiu principal de fer de Barcelona una ciutat que aposta per la cohesió social, la igualtat d’oportunitats dels seus ciutadans i ciutadanes, i per una comprensió positiva de la immigració i les aportacions humanes, socials i econòmiques que representa. El nou Pla d’Immigració neix per donar resposta als reptes que sorgeixen del canvi actual de cicle que s’està produint pel que fa als processos migratoris a Barcelona. Davant l’estancament de la població estrangera a la nostra ciutat s’ha de realitzar un nou enfocament de les polítiques d’immigració. Per aquest motiu el nou Pla d’Immigració no centrarà només els seus esforços en l’acollida, sinó en l’encaix i la integració de les persones que han escollit per fer de Barcelona la seva ciutat.

Els nous reptes que vol afrontar el nou Pla d’Immigració estaran guiats per tres eixos estratègics que estructuren les polítiques que es proposen.

  • 1- Polítiques d’equitat
  • 2- Reconeixement de la diversitat
  • 3- Polítiques d’interacció

Pla d'immigració de Barcelona 2012-2015

Pla d'Acollida de Ciutat

Informe Final Actualització Pla d'Acollida 2011

El document que us presentem a continuació recull les aportacions i propostes fetes per moltes persones treballadores en l’àmbit de l’acollida a les persones immigrades. Les reflexions aportades tenen l’objectiu d’actualitzar i redefinir el Pla d’Acollida de Barcelona, que va ser presentat al gener de 2007 i que, pel pas del temps i els canvis socials i econòmics dels darrers anys, s’ha considerat oportú revisar.

Carta sobre la integració de les Ciutats. EUROCITIES

Aquesta Carta PDF renova i actualitza el compromís d’EUROCITIES amb la integració dels immigrants i la promoció d’una immigració ben gestionada a les nostres ciutats, cada vegada més diverses.
Els alcaldes sota signants, acceptem i valorem la contribució que la immigració i els immigrants han fet a les ciutats europees. Al llarg de les últimes dècades i els últims segles, els immigrants han arribat amb experiències vives i noves idees que han aportat avenços en les ciències, les arts, el comerç i el desenvolupament econòmic. Tenen un paper destacat en la creació de la diversitat i la vitalitat que avui experimentem a les nostres ciutats.

Antecedents

Pla de Treball d’Immigració 2008-2011

Pla Municipal d’Immigració 2002

© Ajuntament de Barcelona | contacte: immigracio@bcn.cat