Home > Serveis Socials > Tràmits

Tràmits

A continuació trobareu la informació relativa als tràmits que podeu fer en l’àmbit de l’acció social. Amb aquest objectiu us oferim els contactes amb les institucions referents de l’àmbit (Serveis Socials, Acció Social i Ciutadania, Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, etc.) per tal que pugueu consultar els tràmits que us siguin d’interès.

Serveis Socials de Barcelona

Catàleg de Serveis Socials

Barcelona Accessible

Qualitat de Vida, Igualtat i Esports. Ajuntament de Barcelona

Departament de Benestar Social i Família. Generalitat de Catalunya

© Ajuntament de Barcelona | contacte: immigracio@bcn.cat