Home > Serveis Socials > Programes i materials

Programes i materials

Destaquem els programes i projectes concrets que es duen a terme des de l’Administració de la ciutat de Barcelona per a l’atenció social i la inclusió dels col·lectius més desfavorits. D’aquesta manera podeu consultar la informació que hem recollit d’alguns d’aquests projectes i programes. Hi podeu trobar la Guia d’ajuts de Barcelona accessible i altres actuacions municipals per a persones amb discapacitat.

Guia d’Ajuts de Barcelona Accessible per persones amb discapacitats

Full informatiu Donant Pas

Plans i programes

© Ajuntament de Barcelona | contacte: immigracio@bcn.cat