La Ponència de Nomenclàtor dels carrers de Barcelona
És la comissió que estudia les propostes de nom de les vies públiques de la Ciutat. La presideix el Primer Tinent d’Alcalde i la componen representants de diversos sectors municipals: de Via Pública, de Cartografia, d'Urbanisme, de Població, de Relacions Institucionals i Esports, de Patrimoni i del Programa Municipal per a les Dones, que promou la presència de la dona en els noms dels carrers de Barcelona.

La Ponècia rep les propostes de nom, les estudia i consulta els districtes municipals sobre els possibles emplaçaments. Quan s'ha arribat a un acord, la Ponència eleva la proposta a l'alcalde que és qui, si és el cas, signa l'aprovació definitiva de la nova denominació

Qui pot fer propostes de nom
Qualsevol persona, entitat pública o privada, associació... i també es clar, el propi Ajuntament.

Les propostes de nom es poden enviar a l'alcalde de Barcelona, al regidor de Cultura o a l'adreça electrònica: nomenclator@bcn.cat

Normativa
Entre diverses normes de menor importàcia, cal destacar la següent: per poder dedicar un carrer a un personatge, han d'haver passat cinc anys, com a mínim, des de la seva mort. L'única excepció a aquesta norma és que en vida se li hagués atorgat la Medalla d'Or de la Ciutat.

Actualització de les dades
La informació que trobareu en aquestes pàgines es refereix a carrers existents a finals de l'any 2000. Estem treballant en l'actualització de les dades i les anirem incorporant regularment.

Actualment componen la Ponència de Nomenclàtor:
 
President
I’Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, Primer Tinent d’Alcalde

Vice President
Sr. Ricard Vinyes i Ribas, Comissionat de Programes de Memòria

Vocals
Ima. Sra. Gala Pin i Fernando, Regidora de Participació i Territori
Im. Sr. Josep Ma. Montaner i Martorell, Regidor d’Habitatge
Sr. Marc Andreu i Acebal, Consell Tècnic del Districte de Sant Martí
Sr. Carles Vicente Guitart, Director de Memòria, Història i Patrimoni, Institut de Cultura de Barcelona
Sr. Joaquim Borràs i Gómez, Arxiver en Cap
Sr. Lluís Sanz i Marco, Director d’Informació de Base i Cartografia
Sr. Ferran Seijas i Pérez, Cap del Servei del Pla de la Ciutat
Sr. Josep M. Julià Capdevila, Arquitecte, Gerència d'Ecologia Urbana
Sra. Assumpta Escolà i Jordà, Subdirectora del Centre de Normalització Lingüística
Sr. Jesús Portavella i Isidoro, Expert en Onomàstica i Heràldica
Sr. Josep Moran i Ocerinjauregui, Cap de l’Oficina d’Onomàstica de l’Institut d’Estudis Catalans

Secretària
Sra. Núria Burguillos Medina, Direcció de Memòria, Història i Patrimoni


? Ajuntament de Barcelona