INFORMACIÓ AMBIENTAL


AQUESTA CAMPANYA HA ESTAT PLANIFICADA PER UN ESTUDI DE COMUNICACIÓ AMB CERTIFICACIÓ EMAS I ISO 14001, SEGUINT CRITERIS SOSTENIBLES, PEL QUE FA A INFORMACIÓ DE CONTINGUTS, AVALUACIÓ DE LES EXPERIÈNCIES DELS USUARIS, PLANIFICACIÓ DEL DISSENY, ESTUDIS DE FORMAT, ESTUDIS DE SUPORT I DISTRIBUCIÓ.

EL PAPER UTILITZAT EN LA CAMPANYA HA ESTAT 100% RECICLAT, ÉS A DIR, QUE PROCEDEIX DE LA RECUPERACIÓ I EL RECICLATGE DE PAPER USAT.

AQUEST GRÀFIC ENS MOSTRA L'ESTALVI DE CONSUM I DELS RESIDUS QUE S'HAN OBTINGUT EN LA CAMPANYA NADAL ALS MUSEUS 2011.

Per catàleg paper en gr 11.22
Quantitat d'exemplars 15.000

 


  IMPRESSIÓ CONSUM PAPER
RESIDUS GENERATS EN KG 32,3 Kg 16,8 Kg
CONSUM H2O EN LITRES 95,7 L 1347,2 L
CONSUM ELÈCTRIC KW/H 68,3 KW/h 606,2 KW/h
EMISSIONS CO2 EN KG 15,9 Kg 309,2 Kg
MATERIA PRIMERA EN KG 168,4 Kg 223,1 Kg


emas   aenor

CRÈDITS | CONTACTE © INSTITUT DE CULTURA. AJUNTAMENT DE BARCELONA 2011. LA RAMBLA, 99 TEL.933 017 775 GRÀFICA NADAL ALS MUSEUS 2011: LA PAGE