Picasso Museum of Barcelona

Barcelona City Council

Site Menu

Content

 

Job offers

 • Tècnic/a auxiliar d’exposicions Referència FMPB-09/2019
  Data de publicació 16 de maig de 2019
  Data de finalització 5 de juny de 2019 (inclòs)

  Objecte de la convocatòria
  És objecte de la present convocatòria la selecció del lloc de treball de Tècnic/a auxiliar d’exposicions per a incorporar-se a la Fundació Museu Picasso de Barcelona.

  Descripció funcional
  Donar suport al Departament d’exposicions en relació a la planificació, organització i realització de les exposicions del Museu previstes per a la temporada 2019-20: “Picasso i la fotografia”, “EN EL NOM DEL PARE”, “Picasso i Paul Éluard” i “Picasso poeta”, i les exposicions específiques sobre l’obra i l’entorn de Picasso que tindran lloc a la temporada 2020-21.

 • Suport administratiu/va per al departament de gestió de públics Referència FMPB-08/2019
  Data de publicació 16 d'abril de 2019
  Data de finalització 6 de maig de 2019 (inclòs)

  Objecte de la convocatòria
  És objecte de la present convocatòria la selecció del lloc de treball de suport administratiu/va per a incorporar-se al departament de gestió de públics de la Fundació Museu Picasso de Barcelona.

  Descripció funcional
  Realitzar tasques de suport administratiu bàsic, com a recolzament general a un equip o com a part d’un procediment, en les matèries i processos que siguin propis del departament on presta els seus serveis, d’acord amb les instruccions d’una persona superior i els procediments establerts, per aconseguir la seva realització en termes de fiabilitat.

 • Suport administratiu/va per al departament de contractació Referència FMPB-07/2019
  Data de publicació 16 d'abril de 2019
  Data de finalització 6 de maig de 2019 (inclòs)

  Objecte de la convocatòria
  És objecte de la present convocatòria la selecció del lloc de treball de suport administratiu/va per a incorporar-se al departament de contractació de la Fundació Museu Picasso de Barcelona.

  Descripció funcional
  Realitzar tasques de suport administratiu bàsic, com a recolzament general a un equip o com a part d’un procediment, en les matèries i processos que siguin propis del departament on presta els seus serveis, d’acord amb les instruccions d’una persona superior i els procediments establerts, per aconseguir la seva realització en termes de fiabilitat.

 • Suport administratiu/va per al departament de premsa i comunicació
  Referència FMPB-06/2019
  Data de publicació 16 d'abril de 2019
  Data de finalització 6 de maig de 2019 (inclòs)

  Objecte de la convocatòria
  És objecte de la present convocatòria la selecció del lloc de treball de suport administratiu/va per a incorporar-se al departament de premsa i comunicació de la Fundació Museu Picasso de Barcelona.

  Descripció funcional
  Realitzar tasques de suport administratiu bàsic, com a recolzament general a un equip o com a part d’un procediment, en les matèries i processos que siguin propis del departament on presta els seus serveis, d’acord amb les instruccions d’una persona superior i els procediments establerts, per aconseguir la seva realització en termes de fiabilitat.

 • Tècnic/a mitjà per al departament de recursos humans Referència FMPB-05/2019
  Data de publicació 16 d'abril de 2019
  Data de finalització 6 de maig de 2019 (inclòs)

  Objecte de la convocatòria
  És objecte de la present convocatòria la selecció del lloc de treball de Tècnic/a mitjà per al departament de recursos humans per a la Fundació Museu Picasso de Barcelona.

  Descripció funcional
  Dur a terme la gestió del personal de la Fundació, d’acord amb la normativa vigent i amb les indicacions de la Direcció i Gerència, per tal d’assolir un bon funcionament de l’estructura organitzativa que permeti la consecució dels objectius de la Fundació.

 • Tècnic/a de gestió d’exposicions Referència FMPB-04/2019
  Data de publicació 16 d'abril de 2019
  Data de finalització 6 de maig de 2019 (inclòs)

  Objecte de la convocatòria
  És objecte de la present convocatòria la selecció del lloc de treball de Tècnic/a de gestió d’exposicions per a la Fundació Museu Picasso de Barcelona.

  Descripció funcional
  Planificar, coordinar i organitzar les exposicions temporals al Museu durant totes les seves fases; assistència al/la comissari/a, organització del muntatge, disseny i producció, d’acord amb les indicacions del director i el comissariat i seguint els processos existents, per tal de garantir la seva òptima execució en termes de qualitat, cost i temps.

 • Tècnic/a de publicacions Referència FMPB-03/2019
  Data de publicació 3 d'abril de 2019
  Data de finalització 23 d'abril de 2019 (inclòs)

  Objecte de la convocatòria
  És objecte de la present convocatòria la selecció del lloc de treball de tècnic/a de publicacions per a la Fundació Museu Picasso de Barcelona.

  Descripció funcional
  Planificar i coordinar el Departament de Publicacions del Museu. Encarregar-se de l’Edició i la producció de totes els publicacions (catàlegs d’exposicions temporals, antologies, col·leccions, monografies, llibres infantils i d’altres edicions) d’acord amb les directrius de la Direcció del Museu, i garantir-ne els màxims nivells d’excel·lència editorial.

 • Suport administratiu/va Referència FMPB-02/2019
  Data de publicació 3 d'abril de 2019
  Data de finalització 23 d'abril de 2019 (inclòs)

  Objecte de la convocatòria
  És objecte de la present convocatòria la selecció del lloc de treball de suport administratiu/va per a la Fundació Museu Picasso de Barcelona.

  Descripció funcional
  Realitzar tasques de suport administratiu bàsic, com a recolzament general a un equip o com a part d’un procediment, en les matèries i processos que siguin propis del departament on presta els seus serveis, d’acord amb les instruccions d’una persona superior i els procediments establerts, per aconseguir la seva realització en termes de fiabilitat.

 • Tècnic/a de relacions institucionals i comunicació Referència FMPB-01/2019
  Data de publicació 3 d'abril de 2019
  Data de finalització 23 d'abril de 2019 (inclòs)

  Objecte de la convocatòria
  És objecte de la present convocatòria la selecció del lloc de treball de tècnic/a de relacions institucionals i comunicació per a la Fundació Museu Picasso de Barcelona.

  Descripció funcional
  Dissenyar, planificar, promoure i executar la política i accions de comunicació i màrqueting de la fundació, així com valorar, proposar i fer seguiment de la imatge pública i les relacions institucionals i mecenatge, sota la dependència del director de la Fundació.

 • Técnico/a de gestión de públicos Fecha de publicación 3 de julio de 2018
  Fecha de finalización 24 de julio de 2018
  OFERTA FINALIZADA

  Objecto de la convocatoria
  Estas bases regulan el proceso de selección para cubrir un puesto de trabajo de Técnico/a de gestión de públicos para la Fundació Museu Picasso de Barcelona.

 • Gerente para la Fundación Museu Picasso Fecha de publicación 18 de junio de 2018
  Fecha de finalización 3 de julio de 2018
  OFERTA FINALIZADA

  Objecto de la convocatoria
  Provisión por el sistema de Libre Designación del puesto de trabajo de Gerente de la Fundación Museu Picasso de Barcelona, de conformidad con el art. 22º. de los Estatutos de la Fundación.

 • Jefe/a de Administración para la Fundación Museu Picasso Referencia FMPB-02/2018
  Fecha de publicación 27 de marzo de 2018
  Fecha de finalización 25 de abril de 2018 (incluido)
  OFERTA FINALIZADA

  Objecto de la convocatoria
  Se convoca el proceso selectivo para la cobertura de una plaza de jefe/a de Administración para la Fundación Museu Picasso.

  Descripción funcional
  Controlar y realizar la gestión de los gastos y los ingresos del Museu, de acuerdo con la normativa vigente, y con la finalidad de proporcionar una imagen actualizada y fidedigna de esta institución.

 • Coordinador/a de exposiciones Referencia FMPB-01/2017
  Fecha de publicación 25 de abril de 2017
  Fecha de finalización 10 de mayo de 2017 a las 14h
  OFERTA FINALIZADA

  Objeto de la convocatoria
  Se convoca el proceso selectivo para la cobertura de una plaza de coordinador/a de exposiciones para la Fundació Museu Picasso de Barcelona.

  Descripción funcional
  Planificar, coordinar y organizar las exposiciones temporales en el Museu durante todas sus fases: diseño, logística producción, de acuerdo con las indicaciones del director y el Comisariado y siguiendo los procesos existentes, para garantizar su ejecución óptima en términos de calidad, coste y tiempo.

 • Técnico de Contratación Referencia FMPB-03/2016
  Fecha de publicación 19 de mayo de 2016
  Fecha de finalización 2 de junio 2016 (incluido)
  OFERTA FINALIZADA

  Objeto de la convocatoria
  Se convoca el proceso selectivo para la cobertura de una plaza de Técnico de Contratación para la Fundació Museu Picasso de Barcelona.

  Descripción funcional
  Realizar las tareas de contratación derivadas de la administración de museo, de acuerdo con las instrucciones de la Administradora y los procesos establecidos con el fin de dar un óptimo apoyo especializado que facilite el desarrollo de la actividad en términos de calidad y tiempo.

 • Director/a de la Fundación Museu Picasso de Barcelona Fecha de publicación 4 de mayo 2016
  Fecha de finalización 6 de junio 2016 (incluido)
  OFERTA FINALIZADA

  Objeto de la convocatoria
  Se convoca el proceso selectivo para la cobertura de una plaza de Director/a para la Fundació Museu Picasso de Barcelona.

 • Soporte administratvo de registro Referencia FMPB-02/2016
  Fecha de publicación 11 de febrero de 2016
  Fecha de finalización 24 de febrero de 2016 (incluido)
  OFERTA FINALIZADA

  Objeto de la convocatoria
  Se convoca el proceso selectivo para la cobertura de una plaza de Soporte administratvo de registro para la Fundació Museu Picasso de Barcelona.

  Descripción funcional
  Dar soporte en todas aquellas tareas relacionadas con el trabajo del Departamento de registro y especialmente en cuanto al mantenimiento y actualización de la base de datos que se utiliza para la documentación de las obras de la colección del Museu Picasso de Barcelona y la documentación generada a partir de los movimientos de obra, de acuerdo con las indicaciones de la responsable del departamento y siguiendo los procesos establecidos, a fin de contribuir a garantizar su operatividad y el correcto almacenamiento de las informaciones relativas a las obras y sus movimientos.

 • Técnico de registro Referencia FMPB-01/2016
  Fecha de publicación 3 de febrero de 2016
  Fecha de finalización 16 de febrero de 2016 (incluido)
  OFERTA FINALIZADA

  Objeto de la convocatoria
  Se convoca el proceso selectivo para la cobertura de una plaza de Técnico de registro para la Fundació Museu Picasso de Barcelona.

  Descripción funcional
  Dar soporte en todas aquellas tareas relacionadas con el trabajo del Departamento de registro y especialmente en cuanto a la gestión de los préstamos de acuerdo con las indicaciones de la responsable del departamento y siguiendo los procesos establecidos, así como cuidar el registro de las exposiciones temporales en temas de transporte y seguro.