Museu Picasso de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

Menú del lloc

Vés al contingut

 
Conservació i Registre

La catalogació, documentació, investigació i exposició de les obres d’art de la col·lecció del museu són les tasques que es desenvolupen als departaments de Conservació i de Registre, així com l’estudi de l’obra de Pablo Picasso en general, tot mantenint contacte constant amb altres museus i col·leccions.

Entre les actuacions de conservació i de registre que es duen a terme al museu es troben:

  • Inventariar les obres en el moment de l’entrada al museu.
  • Documentar les obres.
  • Impulsar i vetllar el procés de digitalització dels fons.
  • Registrar i controlar tots els moviments de les obres, ja siguin interns del museu com externs, fent la gestió i seguiment dels préstecs i de les itineràncies.
  • Investigar les peces integrants de la col·lecció, així com el seu entorn i context i relacionar-les amb obres pròpies o d’altres artistes.
  • Realitzar el catàleg general i el catàleg raonat de la col·lecció.
  • Planificar i organitzar l’exposició de la col·lecció permanent (selecció d’obres, disposició, informació) i recomanar recorreguts pel museu.
  • Assessorar sobre la col·lecció als altres departaments.
  • Estudiar el mercat de l’art i aconseguir o proposar a la direcció del museu, l’adquisició de peces.
  • Atendre consultes externes relacionades amb la col·lecció o amb Picasso i el seu entorn.