Museu Picasso de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

Menú del lloc

Vés al contingut

 

Ofertes de treball

 • Tècnic/a de gestió de públics Data de publicació 3 de juliol de 2018
  Data de finalització 24 de juliol de 2018
  OFERTA FINALIZADA

  Objecte de la convocatòria
  Aquestes bases regulen el procés de selecció per cobrir un lloc de treball de Tècnic/a de gestió de públics per a la Fundació Museu Picasso de Barcelona.

 • Gerent de la Fundació Museu Picasso de Barcelona Data de publicació 18 de juny de 2018
  Data de finalització 3 de juliol de 2018
  OFERTA FINALIZADA

  Objecte de la convocatòria
  Provisió pel sistema de Lliure Designació del lloc de treball de Gerent de la Fundació Museu Picasso de Barcelona, de conformitat amb l’art. 22è. dels Estatuts de la Fundació.

 • Cap d’Administració per a la Fundació Museu Picasso Referència FMPB-02/2018
  Data de publicació 27 de març de 2018
  Data de finalització 25 d'abril de 2018 (inclòs)
  OFERTA FINALITZADA

  Objecte de la convocatòria
  És objecte de la present convocatòria la selecció del lloc de treball de cap d’Administració per a la Fundació Museu Picasso.

  Descripció funcional
  Controlar i realitzar la gestió de les despeses i els ingressos del Museu, d’acord amb la normativa vigent, i amb la finalitat de proporcionar una imatge actualitzada i fidedigne d’aquesta institució.

 • Coordinador/a d’exposicions Referència FMPB-01/2017
  Data de publicació 25 d'abril de 2017
  Data de finalització 10 de maig de 2017 a les 14 h
  OFERTA FINALITZADA

  Objecte de la convocatòria
  És objecte de la present convocatòria la selecció del lloc de treball de coordinador/a d’exposicions per a la Fundació Museu Picasso de Barcelona

  Descripció funcional
  Planificar, coordinar i organitzar les exposicions temporals al Museu durant totes les seves fases: disseny, logística producció, d’acord amb les indicacions del director i el Comissariat i seguint els processos existents, per tal de garantir la seva òptima execució en termes de qualitat, cost i temps.

 • Tècnic de Contractació Referència FMPB-03/2016
  Data de publicació 19 de maig de 2016
  Data de finalització 2 de juny 2016 (inclòs)
  OFERTA FINALITZADA

  Objecte de la convocatòria
  És objecte de la present convocatòria la selecció del lloc de treball de Tècnic de Contractació per a la Fundació Museu Picasso de Barcelona.

  Descripció funcional
  Realitzar les tasques de contractació derivades de l’administració de museu, d’acord amb les instruccions de l’Administradora i els processos establerts amb la finalitat de donar un òptim suport especialitzat que faciliti el desenvolupament de l’activitat en termes de qualitat i temps.

 • Director/a de la Fundació Museu Picasso de Barcelona Data de publicació 4 de maig 2016
  Data de finalització 6 de juny 2016 (inclòs)
  OFERTA FINALITZADA

  Objecte de la convocatòria
  És objecte de la present convocatòria la selecció del lloc de treball de Director/a per a la Fundació Museu Picasso de Barcelona.

 • Suport Administratiu de Registre Referència FMPB-02/2016
  Data de publicació 11 de febrer de 2016
  Data de finalització 24 de febrer de 2016 (inclòs)
  OFERTA FINALITZADA

  Objecte de la convocatòria
  És objecte de la present convocatòria la selecció del lloc de treball de Suport Administratiu de Registre per a la Fundació Museu Picasso de Barcelona.

  Descripció funcional
  Donar suport en totes aquelles tasques relacionades amb la feina del Departament de Registre i especialment quant al manteniment i actualització de la base de dades que s’utilitza per a la documentació de les obres de la col·lecció del Museu Picasso de Barcelona i la documentació generada a partir dels moviments d’obra, d’acord amb les indicacions de la Cap del Departament i seguint els processos establerts, per tal de contribuir a garantir la seva operativitat i el correcte emmagatzematge de les informacions relatives a les obres i els seus moviments.

 • Tècnic de registre Referència FMPB-01/2016
  Data de publicació 3 de febrer de 2016
  Data de finalització 16 de febrer de 2016 (inclòs)
  OFERTA FINALITZADA

  Objecte de la convocatòria
  És objecte de la present convocatòria la selecció del lloc de treball de Tècnic de Registre per a la Fundació Museu Picasso de Barcelona.

  Descripció funcional
  Donar suport en totes aquelles tasques relacionades amb la feina del Departament de Registre i especialment quant a la gestió dels préstecs d’acord amb les indicacions de la Cap del Departament i seguint els processos establerts, així com tenir cura del registre de les exposicions temporals en temes de transport i assegurança.