Museu Picasso de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

Menú del lloc

Vés al contingut

 

Convocatòries de beques i ajuts econòmics

 • Beca de transport Escoles que poden obtenir una beca de transport

  (Només un autocar per centre)
  Les escoles que poden optar a una beca de transport són les escoles ubicades fora de l’àrea metropolitana de Barcelona, llistades pel Departament de Família i Escola de la Generalitat de Catalunya com a situades en zones amb un índex socioeconòmic baix i en risc d’exclusió social.

  Les beques s’atorgaran a aquestes escoles en ordre rigorós de sol·licitud, i fins a exhaurir els fons destinats a cada trimestre. Per poder obtenir-les, cal seguir el protocol detallat a continuació i haver rebut la confirmació del Departament de Serveis Educatius i Activitats del museu.

  Protocol d’obtenció de la beca:
  1r- Reserveu el dia i l’hora de l'activitat per al grup a través del departament de Reserves: a través del 93 256 30 22 (de 10 h a 13 h) o per correu electrònic a l’adreça museupicasso_reserves@bcn.cat.

  2n- Poseu-vos en contacte amb una empresa de transport i demaneu el pressupost de l'autocar per acompanyar els alumnes que fan l’activitat al museu (només s’atorgarà una beca de transport per centre). En el pressupost cal incloure les dades fiscals del Museu, que són les següents:
  Fundació Museu Picasso de Barcelona
  Montcada, 15 - 08003 Barcelona
  NIF: G-66008897

  3r- Envieu un correu electrònic a museupicasso_educacio@bcn.cat amb les dades següents:
  - Nom del centre, dia de la reserva i número de reserva.
  - Pressupost del transport amb autocar (imprescindible).

  4t- La beca d’autocar quedarà acceptada definitivament quan rebeu el correu de confirmació per part del Servei Educatiu, atès que disposem d’un fons limitat per aquest fi. Les beques s’acceptaran per ordre d'arribada.
  * El Servei no pot donar cap resposta vàlida fins a rebre el pressupost, per tant, el fet d’haver tingut un contacte telefònic no és cap compromís de beca.

  5è- A partir del 2018 totes les factures es rebran només a través de: https://consola.pimefactura.com/login/bcn. Si és la primera vegada que l’empresa d’autocar contractada treballa per a la Fundació Museu Picasso, cal adjuntar el formulari d’alta del proveïdor i el NIF de l’empresa, juntament amb la factura.

 • Beca de visita taller o visita dinamitzada Escoles que poden obtenir una beca de visita

  (Màxim una per grup aula i per curs)
  El Museu Picasso becarà amb una visita taller o visita dinamitzada gratuïtes les escoles que:

  - Dins de l’àrea metropolitana de Barcelona: estiguin llistades pel Consell de Coordinació Pedagògica de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) com a situades en zones amb un índex socioeconòmic baix i en risc d’exclusió social.
  - Fora de l’àrea metropolitana de Barcelona: estiguin llistades pel Departament de Família i Escola de la Generalitat de Catalunya com a situades en zones amb un índex socioeconòmic baix i en risc d’exclusió social.

  Les beques s’atorgaran a les escoles esmentades sense límit d’oferta i mentre hi hagi disponibilitat d’horaris per fer les reserves.

  Protocol d’obtenció de la beca:
  1r- Reserveu el dia i hora de l'activitat per al grup a través del departament de Reserves: a través del 93 256 30 22 (de 10 h a 13 h) o per correu electrònic a l’adreça museupicasso_reserves@bcn.cat.

  2n- Poseu-vos en contacte amb museupicasso_reserves@bcn.cat per sol·licitar la beca, tot indicant el nom de l’escola, la ciutat, el curs, nombre de grups aula, alumnes per grup i dades de contacte de la persona responsable de la reserva: nom i cognoms, telèfon i correu electrònic i molt important: el dia, hora i núm. de reserva.

  3r- La beca quedarà acceptada definitivament quan rebeu un correu electrònic de confirmació per part del departament. Si no rebéssiu aquesta confirmació, poseu-vos en contacte a través del correu abans indicat, atès que hi ha la possibilitat que s’anul·li la beca.