Museu Picasso de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

Menú del lloc

Vés al contingut

 

Titularitat del web

El Museu Picasso de Barcelona, amb seu al carrer de Montcada,15-23. 08003 Barcelona, és el titular del web museupicasso.bcn.cat i el posa a disposició dels usuaris a fi de difondre notícia dels serveis i activitats que ofereix i de fer accessible el contingut sobre els fons i sobre l’obra de Picasso, tot fomentant, així mateix, la generació de nous coneixements.

Propietat intel·lectual dels textos i imatges

d’aquest lloc web: Museu Picasso, Barcelona 2022
de la reproducció de les obres de Picasso: Successió Picasso. VEGAP. Madrid 2022
de les fotografies: els fotògrafs, el Museu Picasso i l ’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona-Arxiu Fotogràfic–AHCB-AF, principalment. Per referències concretes, vegeu els peus de foto.
dels textos: el museu Picasso i els seus autors

Tot el material (textos, imatges, interactius i material audiovisual) que forma part d’aquest lloc web és propietat del Museu Picasso de Barcelona, i pot estar protegit, a més, per drets d’autor o de reproducció per part d’altres propietaris de copyright: els fotògrafs, els autors i, en el cas de les obres de Picasso, l’entitat gestionària dels drets de reproducció, que a Espanya és VEGAP. Per altres països, consulteu Picasso Administration.

El Museu Picasso permet la reproducció, amb fins no comercials, dels textos no signats, sempre que se’n respecti la integritat i es citi expressament la font i la URL: “Web del Museu Picasso de Barcelona, http://www.museupicasso.bcn.cat”.

Els textos signats no es poden reproduir sense autorització expressa de l’autor/a i en cas d’utilitzar-ne una citació, caldrà fer constar el nom de l’autor/a, a més de la referència del web.

La reproducció i distribució pública dels continguts del web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense autorització expressa del Museu Picasso de Barcelona, queda específicament prohibit.

El museu agraeix aquells altres museus, centres d’estudi, mitjans de comunicació o particulars que difonguin aquest web i en facin un enllaç des dels seus webs respectius, preferiblement a la pàgina principal, i n’estarà reconegut si comuniquen l’establiment de vincles al correu electrònic museupicasso@bcn.cat.

Ús del web

La responsabilitat de l’ús del web recau en l’usuari.

El museu vol fomentar la participació dels usuaris amb aportacions d’opinions i materials a fi d’estimular la visió crítica, estendre el coneixement i fer-ne partícips als altres usuaris. Tanmateix, en aquells apartats on es publiquin opinions o materials aportats voluntàriament pels usuaris, el museu es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat humana. En qualsevol cas, el museu no serà responsable de les opinions aportades pels usuaris a través del llibres de visites i altres espais de participació que es posin a disposició.

Protecció de dades de caràcter personal

A diversos apartats del web hi ha formularis a disposició dels usuaris per tal de facilitar-los la consulta, la sol·licitud de fotografies o l’alta al mailing. El formulari sol·licita als usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder atendre’n les peticions.

Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats del Museu Picasso de Barcelona, d'acord amb la legislació vigent.

Vegeu la política de protecció de dades del Museu >