Yo Picasso. Autoretrats

Aquest catàleg aplega les obres presentades a la primera exposició que, de forma monogràfica, ha abordat el tema de l’autoretrat en Picasso. Si bé es tracta d’un gènere que l’artista va conrear al llarg de tota la vida, la intensitat i la intencionalitat amb què ho va fer no van ser sempre les mateixes. Gràcies a aquest llibre podem veure la gran varietat de tècniques que va emprar —pintura, dibuix, gravat, ceràmica—, i la multiplicitat de perspectives que Picasso va donar d’ell mateix: com a bohemi, com a artista, com a vell que espera la mort, o mitjançant l’adopció de diverses alteritats. Cal no oblidar, però, que segons ens explica Eduard Vallès, molts dels autoretrats que Picasso va realitzar són evocatius, anticipatius o desideratius, és a dir, que ens presenten un rostre que poc o gens té a veure amb el que realment tenia l’artista en el moment cronològic en què va ser executada l’obra. En aquestes pàgines, Picasso ens fa veure’l a través dels seus ulls.