Aquesta exposició fa un repàs de les respostes dels artistes contemporanis a la vida i l’obra de Pablo Picasso durant els quaranta anys posteriors a la seva mort, on l’apreciació que els artistes contemporanis han tingut de la seva obra ha estat controvertida. La mostra planteja la qüestió de si Picasso continua sent important per a l’art contemporani i examina les diverses formes en què artistes actuals s’inspiren en l’obra picassiana.

Com demostren les 58 obres exposades, els artistes contemporanis han reinterpretat els significats de la producció picassiana, han alliberat el llegat de Picasso de les restriccions de les ideologies del passat, i indaguen i qüestionen el seu estatus amb tota llibertat. No consideren Picasso un simple paradigma de l’avantguarda europea del segle XX; per a molts d’ells, Picasso és un model polivalent que permet tractar sobre la internacionalització i la diversificació de l’art contemporani en el segle XXI.

Aquesta exposició mostra l’obra de 41 artistes de tot el món: de l’Àfrica, de l’Orient Mitjà i l’Extrem Orient, d’Europa, de l’Amèrica del Nord i de l’Amèrica del Sud. Aquesta diversitat és un reflex de l’extraordinari abast geogràfic de la influència de Picasso sobre l’art contemporani, i posa de manifest la importància actual d’aquest vincle, ja que moltes de les obres són fetes després de l’any 2000.

Comissari: Michael Fitzgerald