Àmbit 6. Surrealisme

La incursió que Picasso va fer en el surrealisme durant les dècades de 1920 i 1930 ha estimulat una àmplia varietat d’artistes a indagar en les representacions de la sexualitat i la creativitat com a processos desinhibits i constantment canviants.

Aquestes respostes van des d’estudis de les possibilitats il·limitades de la imaginació, fins a concepcions de l’art com una força transformadora colpidora, passant per reflexions sobre la interacció entre espontaneïtat i planificació en el procés creatiu, entre d’altres.