Àmbit 5. Obra última

Durant les últimes dècades de la vida de Picasso, la seva fama i l’èxit comercial de la seva obra van suscitar dubtes sobre els seus mèrits artístics. La seva reputació com a artista capdavanter del segle XX va esdevenir motiu de controvèrsia, i a més, la pintura semblava haver perdut importància en l’art contemporani.

D’altra banda, l’excepcional llibertat de la seva tècnica tardana i la seva agosarada representació de la vellesa han fet que la seva obra última hagi rebut, en els anys després de la seva mort, un reconeixement general.

Reflexions sobre aquesta imatge de Picasso com a artista conegut més per la seva celebritat que per la seva obra artística es barregen en l’obra d’artistes contemporanis amb la d’altres que han vist l’estil tardà de Picasso com un precedent en la combinació de les tècniques pictòriques tradicionals amb els traços grollers del grafiti.