Àmbit 4. Època blava i època rosa

En els primers anys del segle XXI, més d’un segle després que Picasso pintés els seus quadres de l’època blava i l’època rosa, alguns artistes han convertit aquestes obres en el centre d’algunes de les indagacions més rigoroses en la realitat contemporània. A diferència dels crítics que a vegades han blasmat les obres d’aquesta època pel seu sentimentalisme i la seva bellesa formal, aquests artistes són sensibles al contrast colpidor entre la delicadesa d’expressió de Picasso i la temàtica de treballadors pobres i desemparats, paradigma de les desigualtats econòmiques del nostre temps.

Fent-se seves les reflexions que Picasso va fer a través de personatges histriònics com els saltimbanquis i els arlequins sobre la problemàtica relació dels artistes amb la societat, alguns artistes analitzen la situació actual de l’artista en la nostra societat, caracteritzada per la fama mediàtica i l’esperit comercial.