Àmbit 1. Guernica

La repercussió internacional del Guernica (1937) continua sent enorme. Des de principis de la dècada de 1970, el tema humanitari del mural i la seva popularitat han inspirat especialment artistes no occidentals a crear obres que tracten sobre la situació política del seu temps, com la continuació de la violència sobre civils en conflictes armats o la repressió política i militar.

Diversos artistes europeus han analitzat també el llegat del Guernica per plantejar, entre d’altres, la qüestió de si els artistes del segle XXI poden impulsar encara el canvi social.