La composició, l’estructura corporal o la interrelació dels personatges de diversos dibuixos del 1902 i 1903 ens remeten a la pintura amagada sota Terrats de Barcelona i a La Vida. Un d’ells, realitzat el març del 1903, és la baula que connecta aquesta parella oculta amb la parella definitiva de La Vida, ja que la posició de la dona és una variant del nu femení de La Vida, i l’home amb barba coincideix amb el personatge descobert per la radiografia de Terrats de Barcelona.