Veure la reflectografia IR Veure la radiografia

Per conèixer millor tant les característiques físiques de Terrats de Barcelona com els seus aspectes tècnics, es va analitzar i fotografiar la superfície de la pintura amb diferents fonts de llum, tant visible com invisible a l’ull humà.

Es van emprar tècniques d’anàlisi basades en la física quàntica, que ofereixen informació sobre l’estructura de l’obra i sobre el seu estat de conservació, perquè poden travessar les capes pictòriques interiors. Aquest tipus d’exàmens no requereixen presa de mostres i permeten plasmar els resultats en una imatge visible.

La imatge radiogràfica que presentem aquí va revelar una pintura prèvia que no corresponia a la versió definitiva i va aportar informació sobre els materials utilitzats, com es van aplicar i l’espessor de la pinzellada.

Gràcies a la reflectografia d’infraroigs, es van descobrir les primeres línies del dibuix corresponents a la parella de la capa subjacent, així com les modificacions de composició que Picasso va fer durant l’execució de les figures.

Terrats de Barcelona - Pablo Picasso

Terrats de Barcelona Barcelona, 1903
Oli sobre tela, 71 x 111 cm
Cessió permanent del Ministeri de Cultura, 1991
Museu Picasso, Barcelona. Gasull Fotografia
MPB 112.943