El catàleg comença parlant-nos d’un oli que Picasso va pintar en una tela i que posteriorment va cobrir pintant-ne un altre a sobre: Terrats de Barcelona. Aquest fet, gens inhabitual en l’artista a començament del segle xx, té un significat especial, perquè en l’obra amagada apareix una parella que està relacionada amb una de les composicions cabdals de l’època blava, La Vida, pintada a Barcelona el 1903 i conservada al Cleveland Museum of Art.

Alhora, La Vida, peça complexa i enigmàtica, amaga no només el quadre que Picasso va presentar a l’Exposició Universal del 1900 a París ―Darrers moments―, sinó també moltes de les modificacions i canvis que va anar patint al llarg del seu dilatat ―i encara poc acotat en el temps― període de gestació.

Mitjançant l’anàlisi de diverses proves tècniques i l’estudi comparatiu d’alguns dels dibuixos de la col·lecció del Museu Picasso, vinculats tant a l’obra amagada sota Terrats de Barcelona com als personatges visibles i no visibles de La Vida, aquest llibre permetrà al lector ampliar la visió que fins ara havia tingut de l’època blava.

Catàleg

Títol:
Viatge a través
del blau: La Vida
Comissàries:
Reyes Jiménez
Malén Gual
Autors:
Malén Gual
Reyes Jiménez
William Robinson
Any: 2013
Pàgines: 112
Llengües
català
castellà
anglés
Format: 23 x 28,5 cm
Editor:
Institut de Cultura de Barcelona
Museu Picasso
ISBN:
Català 978-84-9850-494-1
Castellà 978-84-9850-495-8
Anglés 978-84-9850-496-5
Disseny: Jason Ellams
Preu: 17 €