Una anàlisi de la paleta del pintor

La gamma de pigments utilitzats a Ciència i Caritat és molt àmplia: setze colors comercials a l’oli d’ús comú a l’època, treballats per aconseguir una paleta sòbria. L’estudi de les seccions estratigràfiques confirma un treball acurat per aconseguir matisos i textures, amb la superposició de pinzellades fins arribar a la composició final.