Carrera d'artista

El pare de Picasso, José Ruiz Blasco, fou un pintor mediocre que projectà les seves aspiracions en el seu fill. Va voler enfocar la seva carrera cap a l'èxit acadèmic, i per la participació del jove artista a l'Exposició Nacional de Belles Arts, el guià cap a un tema que unia la medicina moderna i el socors assistencial, segons un model de moda que calia imitar.

Pablo Picasso - Ciència i Caritat - Barcelona - 1897 - 197 x 249,5 cm - Oli sobre tela Museu Picasso - Barcelona - MPB 110.046 Arxiu Museu Picasso - Barcelona