Cara de faune
Vallauris, 16 d'octubre de 1947
Plata, 31,8 x 38 cm
MPB 112.462
Donació Jacqueline Picasso, 1982

Primeres provatures al taller Madoura

Els grans plats longs emmotllats que formaven part de la producció habitual del taller Madoura van constituir per a Picasso un suport molt apte per portar a terme les seves provatures en tècniques i decoració de ceràmica. La velocitat a què va treballar va ser extraordinària des del primer moment.

Pel que fa a les tècniques de decoració de ceràmica, Picasso no va trigar a dominar la manipulació dels materials ceràmics. Com que pintava amb una «paleta invisible», és a dir amb colors que no apareixen a la vista fins que no s'han cuit al forn, Picasso s'inspirava en motius i combinacions tradicionals o aplicava les seves pròpies troballes, a vegades inversemblants des d'un punt de vist tècnic.

Picasso s'inspirava en la iconografia tradicional, com ara peixos nedant al mar o fruita, però també va poblar les superfícies dels seus plats longs d'escenes mitològiques i de personatges. La forma de les plates presenta una analogia implícita amb una cara (tant si està en disposició vertical com apaïsada), i Picasso va convertir-ne moltes en caps de dona o de faune.