Intercanvis / Sessió 3 / 22 de març / 22 h.

Manuel Delgado

Picasso al Forat

Un balanç final. Mirant des de fora del propi museu. Picasso al forat, sí, fins i tot, si es vol, foradant la realitat. Però també el Museu Picasso de Barcelona en el seu context, en el seu propi barri. Dos discursos encadellats, si és possible.

Manuel Delgado tractà el cas del Forat de la Vergonya, un exemple de procés d’especulció urbanística i gentrificació del barri barcelonés de de Sant Pere, aturat per una exemplar lluita veïnal.

Sessió realitzada a l’Ateneu Roig

Manuel Delgado - professor d'antropologia de la Universitat de Barcelona