Intercanvis / Sessió 3 / 22 de març / 18 h.

Patricia Molins, Inmaculada Salinas, Carme Nogueira

Diners, collages i manilles en la reproducció feminista

Les marques de gènere situaven l'origen del treball de l'art entre el luxe i l'artesania, un desplaçament sumptuari que amaga no poques resistències. Es tracta de parlar sobre les maneres de fer qualitatius que escapaven a la gran institució art.

Patricia Molins, Inmaculada Salinas i Carme Nogueira (per mitjà de Patricia Molins, ja que en l’últim momento no va poder assistir) ens han presentat a través de les seves investigacions i les seves obres la imetge de la dona i del femení a través de l’art i l’artesania.

Patricia Molins - historiadora de l'art i comissària d'exposicions

Carme Nogueira – artista

Inmaculada Salinas - pintora

1ª part

2ª part

Pdf