Intercanvis / Sessió 3 / 20 de març / 18 h.

Isidoro Valcárcel Medina

Llei de l'Art davant Llei de Mecenatge i altres reglaments

Ni la Llei de Mecenatge, ni l'anomenada Llei Sinde, ni les reglamentacions de Vegap o de les Associacions d'Artistes, res incumbeix a l'exercici, gaudi i comercialització de l'Art. Es tracta ara de retre compte detallat d'aquest fet, en el moment oportú.

Isidoro Valcárcel feu un repàs a alguns dels articles més destacats de la Llei de l’Art i de la Llei del Mecenatge per posar de manifest la dificultat de legislar sobre aspectes econòmics en l’àmbit artístic i fer visibles els buits legals que es presenten.

Isidoro Valcárcel Medina - artista