Intercanvis / Sessió 2 / 7 de març / 20 h.

Colectivo Todoazen

Casa de Subhastes. Desestocatge d'art. Cinc lots

El Colectivo Todoazen feu una reflexió sobre el mercat i el valor de l’art, prenent com a marc les cases de subhastes dins el mercat de l’art, i el component simbòlic i econòmic que s’amaga després de cadascuna de les licitacions.

Per la seva especial caracterització com a zones de frontera entre el mercat i el gust, entre la sensibilitat i la riquesa, entre l’economia i l’art, les subhastes són narracions que més enllà de la seva estètica realista pertanyen al simbolisme propi de les avantguardes del segle XX. Els preus assolits construeixen el valor de l’art, de manera que les subhastes d’art funcionen com un ritual de legitimació de la propietat privada. Per demostrar-ho, el col·lectiu ens ha exposat una sèrie de lots per tal de que el públic mediti quin hauria de ser el seu preu.

Colectivo Todoazen - grup plural i multidisciplinari interessat en les investigacions narratives sobre el present

Pdf