Àmbit 6. El Greco, Rusiñol i Picasso

L’any 1899, Picasso realitzà un retrat de Rusiñol que era una hibridació d’aquest amb el personatge anònim del Caballero de la mano en el pecho d’El Greco, tot un reconeixement al paper d’aquest artista com a reivindicador del mestre cretenc.

Tot i que Picasso ja havia vist grecos amb anterioritat, les visites al Cau Ferrat li van permetre contemplar originals i també obres influïdes per aquest artista, i la petja d’El Greco a l’obra de Picasso s’estengué fins als darrers anys de la seva vida.

Més informació de l'àmbit
<< AnteriorÀmbitsSegüent >>