Àmbit 2. Modernisme i antimodernisme

Santiago Rusiñol era un dels líders de la Barcelona artística del moment i havia estat al capdavant d’algunes de les iniciatives culturals més importants del final del segle XIX.

La vinculació de Picasso amb el moviment modernista va ser ambivalent, en la mesura que va absorbir temàtiques i discursos, però també els va observar amb una distància crítica, de manera que va produir una sèrie d’obres satiritzants en una línia crítica contra els modernistes.

Més informació de l'àmbit
<< AnteriorÀmbitsSegüent >>