Museu Picasso de Barcelona

Museu Picasso de Barcelona

Menú del lloc

Vés al contingut

 

Picasso. Els Quaderns

Del 18 de desembre de 2020 al 4 d’abril de 2021


Cartell de Picasso. Quaderns

Els quaderns de dibuix són, per a Picasso, una mena de diari on investiga i experimenta per solucionar els problemes inherents al seu procés creatiu. Tan importants van ser els quaderns de dibuix per al pintor que l’any 1907 va escriure a les pàgines d’un d’aquests quaderns: «Je suis le cahier» (Jo soc el quadern). A més, no es va desprendre mai de la majoria de quaderns, i els va conservar tota la vida a la seva col·lecció.

Dels cent setanta-cinc quaderns que Picasso va omplir amb els seus dibuixos entre el 1894 i el 1967, el Museu Picasso en conserva dinou, disset dels quals provenen de la donació de l’artista del 1970 i corresponen al període d’infantesa i joventut. Els altres dos són adquisicions.

La importància i la coherència d’aquests quaderns i la qualitat dels dibuixos fan imprescindible mostrar-los al públic i fer-los accessibles als especialistes mitjançant un catàleg raonat, ja que poden contribuir a aprofundir en la comprensió de l’obra de l’artista i constituir, així mateix, una publicació amb investigacions exhaustives sobre les tècniques, els procediments i les temàtiques que hi apareixen.

L’exposició ha de mostrar la totalitat dels dibuixos, emprant la tecnologia convenient per fer-los atractius al públic, i mostrar la constel·lació de temes que van apareixent als quaderns, temes freqüents en l’obra de l’artista o temes que van desapareixent amb el pas del temps. Per això, es mostraran una sèrie d’obres que els contextualitzen i en demostren la riquesa iconogràfica i estilística: els retrats familiars, el paisatge, l’aprenentatge acadèmic a través de la còpia de làmines, guixos, escultures i estudis del natural, la relació amb els mestres –Vélazquez, El Greco, Goya–, els temes per a grans composicions, etc. S’hi inclouran obres del nostre museu i obres d’altres institucions, entre les quals destaquen el Museo del Prado, la Calcografía Nacional, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el Museu de Montserrat, el MNAC i la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi.

  • Llegir (+)

    La manca de catàlegs o monografies dedicats a aquest tema fa palesa la necessitat de produir una bona publicació. L’única publicació dedicada als quaderns de dibuix porta com a títol Je suis le cahier, i va ser produïda per Arnold i Marc Glimscher per a una exposició a la Pace Gallery de Nova York l’any 1986. On es fa un inventari de la totalitat de carnets, però només se n’estudien en profunditata alguns, i cap dels que que hi ha al nostre Museu. Els quaderns conservats al Musée national Picasso-Paris i al Museu Picasso de Barcelona estan reproduïts als seus catàlegs generals. I existeixen edicions facsímils d’uns pocs amb estudis profunds, però falta fer-ne un estudi i una catalogació exhaustius. Per aquest motiu, acompanyant l’exposició s’editarà un llibre catàleg que inclourà una sèrie d’articles de diversos especialistes, com ara Marilyn McCully, Laurence Madeline, Rafael Inglada, Javier Barón, Eduard Vallès Javier Portús, Jèssica Jacques, Eugenio Carmona i el personal científic del nostre Museu. Tots els dibuixos –cal dur a terme una intensa tasca de digitalització que implica molts departaments del Museu– i els fulls amb anotacions seran reproduïts, i els assaigs aniran profusament il·lustrats amb les obres que formin part de l’exposició i altres figures que millorin la comprensió de la importància d’aquest diari.

Continguts relacionats