Quatre personatges o La conversa
1972
Guaix i rotulador sobre paper
Adquirida el juny de 1997