Salvador Dalí fent donació dels gravats de Picasso que van il·lustrar l’edició francesa del llibre Les Metamorphoses d’Ovidi