Primera ubicació de la sèrie Las Meninas al Palau Berenguer d’Aguilar, 1968