Museu Picasso de Barcelona

Home amb boina
Signat P. Ruiz i datat 95 a l’angle superior dret
La Corunya, 1895
Oli sobre tela
50,5 x 36 cm
Donatiu de l’artista, 1970
MPB 110.058

Entre 1891 i 1895 la família Ruiz Picasso resideix a La Corunya.

En aquesta etapa es produeix un canvi a partir de 1893 i una alternança de tendències en la seva producció. Davant d’unes obres netament acadèmiques, en què s’observa una disposició precoç en la realització, hi ha les d’inspiració lliure. Aquestes seran, de fet, el seu camp d’investigació de la tècnica i de la realitat que l’envolta. A partir de 1893, les obres es tornen més segures, copsa millor l’essencial i deixa el detallisme superflu dels seus dibuixos infantils de Màlaga.

En aquest retrat, sobri i dens, observem l'esforç del noi de catorze anys per passar d'un art predominantment estètic a un art més expressiu i humà.

Aquest retrat és una de les primeres teles en què Picasso utilitza l’oli en un format una mica superior al que li era habitual.

Ubicació

Sala 1