Alumnos de la Escola Grisart

Dibuixos de llum

Juga amb la llum, fotografia els teus moviments: captura el gest

Acció divertida i espontània en què dibuixarem fent servir la llum com a eina. Els gestos lumínics dels participants quedaran registrats en una fotografia de llarga exposició. Les fotos resultants d’aquest joc es podran descarregar mitjançant instruccions que es donaran durant el taller.

Grisart Escola Internacional de Fotografia
Centre privat dedicat exclusivament des de 1985 a la docència de la fotografia, amb dos principis educatius: assegurar una formació fotogràfica sòlida i completa als seus alumnes, adaptada als canvis tecnològics actuals, i fomentar un entorn en què es doni suport i s’estimuli la seva creativitat. L’Escola Grisart ha estat bressol de molts fotògrafs reconeguts i guardonats en les seves àrees d’acció.

© Big Draw, la Festa del Dibuix