Ignacio Uriarte

Laberints.

El camí de paper. Crea una línia contínua de boles de paper!

A partir de línies d’entre trenta y setanta centímetres dibuixades sobre el terra pels participants, s’anirà creant un laberint aleatori, que cada participant marcarà amb boles de paper. A partir d’aquí, els següents participants podran afegir de la mateixa manera nous segments de línia formats, tot decidint-ne lliurement l’angle. El resultat de tot plegat serà una gran línia que anirà omplint l’espai en ziga-zaga de forma imprevisible.

Ignacio Uriarte
El treball d’Ignacio Uriarte tracta de les rutines quotidianes de la feina d’oficina amb el punt de mira enfocat sobre els seus ingredients principals: temps y repetició. Fent servir eines i procediments d’un empleat administratiu, converteix petits gestos productius i improductius com ara gargotejar i plegar un full de paper en sistemàtics dibuixos, instal·lacions, animacions, peces sonores i series fotogràfiques.

El seu treball ha estat objecte d’exposicions individuals i ha participat en nombroses exposicions en diverses entitats tant nacionals com internacionals.

© Big Draw, La Festa del Dibuix. Museu Picasso