Raima

Taller Raima

El paper del dibuix

* Orientat a adults

© Big Draw, La Festa del Dibuix. Museu Picasso