Ignacio Uriarte

(Im)Productivitat gestual col·Lectiva en dibuix i escultura

Amor i odi. Dibuix emocional monocromàtic.

Què és el que t’agrada? Què és el que odies? Escriu-ho en els fulls grans de paper i deixa que les teves emocions i les dels altres vagin construint dibuixos monocromàtics que continguin un sentit col·lectiu.

Ignacio Uriarte

Laberints.

El camí de paper. Crea una línia contínua de boles de paper!

A partir de línies d’entre trenta y setanta centímetres dibuixades sobre el terra pels participants, s’anirà creant un laberint aleatori, que cada participant marcarà amb boles de paper. A partir d’aquí, els següents participants podran afegir de la mateixa manera nous segments de línia formats, tot decidint-ne lliurement l’angle. El resultat de tot plegat serà una gran línia que anirà omplint l’espai en ziga-zaga de forma imprevisible.

© Big Draw, La Festa del Dibuix. Museu Picasso