Institut de Cultura de Barcelona

Museu de la Música

L'Auditori

Menú principal

Ves al menú de la seccio

Home | Conservació i recerca | Conservació i restauració dels instruments de música


Conservació i restauració dels instruments de música

Clavicèmbal (detall de la taula harmònica) Fet per Carl Conradt Fleischer a Hamburg, 1720. © G.Serra, 1990

Un instrument que ha estat utilitzat és quelcom més que un instrument. És també un document històric. La restauració i la Recerca són les eines que ens permeten descobrir i recuperar tot el que ens poden transmetre aquests documents històrics.

L'evolució musical a través dels segles ha comportat la creació de nous instruments i la transformació d'altres ja existents. Les diferents etapes musicals de la història queden reflectides en els instruments i els converteixen en veritables documents on podem llegir les empremtes i les modificacions que ens aproparan al coneixement musical del nostre passat.

Els instruments que han arribat fins als nostres dies generalment no estan en bon estat per poder sonar. Llargs períodes sense que els utilitzessin, condicions adverses, desgast, reparacions mal realitzades o transformacions fetes per exigències musicals de l'època, poden produir efectes molt negatius. Conservar un instrument és qualsevol mesura adoptada per mantenir-ne o controlar-ne l’estat i poder-lo posar a l'accés del públic.

Tot i que la conservació és un aspecte prioritari, no és una finalitat exclusiva, sinó una funció que permet desenvolupar altres activitats. L'ús pedagògic, l'exposició o la utilització musical d’un instrument permetran a la societat actual i a futures generacions gaudir d'un bé cultural. La conservació i restauració dels instruments musicals posa en marxa diferents processos i treballs, vinculats als programes i activitats del Museu:

Estudi de l’estat de conservació
Neteja del disc perforat per a Orpheus Los néts dels Almogàvers d’Anselm Clavé. A més d’establir el sistema de conservació per a cada instrument en concret, aquest programa estableix unes possibilitats d’ús i genera unes propostes d’intervenció. A part de l’exposició, l’instrument pot tenir altres destins: l’ús pedagògic, el préstec, l’estudi o l’ús musical.
Recerca i restauració
Neteja de metalls de la concertina L’estat de conservació i la Documentació que es reuneix de cada instrument ens permeten iniciar les intervencions de restauració. Realitzades sempre amb procediments reversibles, aquestes intervencions poden anar des de la millora de l’estat estètic i de comprensió de l’instrument fins a la restauració per a ús musical. Aquesta última intervenció es porta a terme únicament quan no suposa un allunyament de l’estat original de l’instrument i ens permet acostar-nos a la sonoritat d’una època i documentar-nos millor sobre la tècnica d’execució i les possibilitats musicals de l’instrument.
Ús musical i enregistraments
L´orgue positiu Manuel Perez Molero. Concert de Luis Antonio González-Marín amb motiu de la inauguració del museu. © Pep Herrero, 2007 Possibilita, d’una banda, el manteniment de l’instrument en actiu, sempre amb una limitació d’ús per controlar-ne els possibles desgasts, i de l’altra, dóna als intèrprets l’oportunitat d’utilitzar instruments històrics. El Museu de la Música té previst de realitzar concerts, com també enregistraments, amb aquells instruments l’ús dels quals és preferible reservar a determinades demostracions.

Sobre el web

Ves al menú principal

Subir

Ves al inici de la pàgina